despre noi

Img

1. Istoric si rezonanta publica:

CABINET AVOCAT BARAS IOAN se constituie ca un cabinet individual de avocat, membru ai Uniunii Nationale a Barourilor din Romania care,  a inteles sa lege colaborari pe linie profesionala cu alte cabinete individuale de avocatura.
. CABINET AVOCAT BARAS IOAN  a dezvoltat in cursul anilor 1998-2009 noi servicii şi produse pentru clienţii săi. Clienţii şi avocatii, piaţa în general, au recunoscut reputatia si valoarea cabinetului de avocatura în domeniile dreptului civil,  a dreptului comercial si a dreptului executional.

 II Sensul  si Valorile care ne reprezinta:

Suntem un grup profesional de avocaţi integrat pe principiul colaborarii dintre cabinete individuale de avocati care, fiind situate in parti diferite ale Romaniei inteleg sa conlucreze in vederea rezolvarii afacerilor judiciare ale clientilor fiecarui membru al grupului. În acelaşi timp insa, avocatii grupului inteleg sa isi pastreze independenta si clientela personala, fiind liberi sa angajeze cauze si impotriva unor clienti aparati de alti avocati din cadrul grupului.
Scopurile şi obiectivele noastre sunt clar şi transparent exprimate si intelese în cadrul grupului.
Ţinta noastră este seriozitatea si profesionalismul serviciilor oferite clienţilor, si in acelasi timp, evitarea cheltuielilor aferente serviciilor prestate atunci cand se impune prestarea lor intr-o alta localitate decat aceea in care isi are sediul avocatul clientului respectiv. Efectiv asigurarea unor servicii avocatiale de inalta tinuta se produce prin preluarea cazului de catre un alt avocat din cadrul grupului, un maestru al barei in baroul din care face parte, care, isi are sediul profesional in raza de competenta teritoriala al instantei care judeca cazul. S-au apreciat in acest sens de catre clienti rezultatul efectiv pozitiv al acestui mod de colaborare.
Mijloacele noastre sunt cunoştinţele şi experienţa avocaţilor noştri, cu toţii motivaţi de spiritul de echipă şi dorinţa de a fi apreciaţi de clienţi.

III.Vocatia noastra

    Ne desfasuram activitatea într-o Romanie în plină dezvoltare. În activitatea noastra curenta Legea este unicul criteriu in raport de care urmarim a concilia cu adversarii nostrii rezolvarea problemelor ridicate de clientii nostrii.
În acest sens, rolul avocatului este esential. Noi, ca avocaţi, suntem aproape unici in dificila si elaborata activitate care transforma gandurile, uneori suferintele clientilor nostrii, prin noi insine, in realizarea visului lor, “Dreptatea” ca si concept si ca si realitate atat de dificil de dobandit.
Vocatia pe care ne-o asumam in acest sens  este accea de a pune in opera si a aduce in practica scopul urmarit de clientii nostrii.
In acest sens apreciem ca printr-o permanenta depasire de sine ne indreptam spre propriul nostru viitor. Ca impreuna si nu in contradictie cu adversarii nostrii, avocati, urmand principiile care constituie vocatia noastra, vom realiza o justitie curata, fara compromisuri, care ne va reprezenta in viitor, mai mult decat in prezent..

IV. Specialitatea serviciilor noastre

CABINET AVOCAT BARAS IOAN poate asista şi reprezenta clientela atât în probleme de afaceri ( sub forma acordarii de consultanţă in diverse materii), cât şi în rezolvarea conflictelor ( litigii), la standarde de calitate de nivel european.
Sistemul conceput de CABINET AVOCAT BARAS IOAN in acordarea de servicii juridice catre client asigura acestuia accesul la toata gama se servicii juridice pe care Legea nr. 51/1995 republicata permite avocatilor romani sa le acorde. In acest sens, CABINETUL DE AVOCAT BARAS IOAN  este gata oricand, atat de a acorda consultanta, cat si de a sustine orice litigiu in fiecare localitate din Romania.
Avocaţii din Romania cu care colaboreaza CABINETUL DE AVOCAT BARAS IOAN  sunt de asemenea, specialisit de prima mana, atat in materie de consultanta cat si in materie de litigii comerciale sau civile, in materia contenciosului administrativ si a contenciosului constitutional, în litigii de munca, in falimente, şi lichidari.

V.Contractele de asistenta juridica

1. In materie de Consultanţă si Litigii. Asistenţa juridica acoradata de noi se adapteaza particularitatilor mandatului primit de la client, avocatii din cadrul echizpelor formate pentru acesta fiind direct implicaţi în realizarea scopului urmarit de client prin incheierea contractului de asistenta juridica.
2. Onorarii şi cheltuieli. Onorariile noastre se bazeaza pe principiul unei rate de facturare orară, in funcţie de timpul necesar acordarii de asistenta juridica clientului, de calificarea şi vechimea in profesie a fiecărui avocat din cadrul echipei.
În anumite situatii, in masura in care aceasta apare ca fiind posibil, oferim o evaluare totala probabila al contractului de asistenta juridica, aceasta cu precizarea ca, in raport de evolutia concreta a spetei, sunt posibile eventuale depasiri ale devizului initial prezentat.   
În alte cazuri, putem, conveni asupra unui onorariu fix, stabilit la data semnăriicontractului de asistenta juridica. Acest sistem se practica de noi mai ales in materia litigiilor civile.
Facturile se emite si se transmit lunar clientului( ei), pentru activitatea depusă pe parcursul lunii anterioare. Factura conţine descrierea serviciilor acordate. Costurile aferente, deplasărilor, transmisiunilor prin fax, convorbirilor telefonice, eventualelor expertize, ori costuri legate de traduceri sau multiplicare, taxe de timbru si timbru judiciar, toate suportate de cabinetul de avocat in cursul executarii contractelor de asistenta juridical urmeaza a fi facturate separat clientului, lunar. 
  La semnarea contractului, este posibil sa solicităm un onorariu de succes funcţie de rezultatul final al procesului.
Si in cazul in care se percepe un onorariu fix platit la data incheierii contractului, in ipoteza in care se extinde cadrul procesual sau se ivesc aspecte noi, neavute initial in vedere, onorariul se va rediscuta inainte ca noi sa ne asumam vreo sarcina suplimentara. În cazul unor întârzieri de peste 20 de zile la plata facturilor, sau în cazul oricărei alte nerespectări a obligaţiilor asumate de către client, ne rezervăm dreptul de a suspenda acordarea serviciilor de asistenţă juridica si de a rezilia contractul de asistenta juridica in conformitate cu prev. Legii nr. 51/1995 privind exercitarea profesiei de avocat.